Správa vašich úkolů nebyla jednodušší.

2do.cz Vám pomáha v jejich organizaci. S 2do.cz nikdy nic nezapomenete.

Vytvořit účet Registrace trvá pár vteřin. Je to on-line, nic se neinstaluje. Zkuste to.

Ochrana soukromí

Zásady ochrany osobních údajů na webu 2do.cz vám pomohou porozumět, jak shromažďujeme osobní informace, které chcete sdílet, a pomohou vám při informovaném rozhodování při používání 2do, které jsou uvedeny na webu www.2do a jeho subdoménách.

Když navštívíte 2do.cz, poskytujete nám dva typy informací: osobní informace, které uvádíte vědomě a které pak shromažďujeme. Dále pak shromažďujeme informace o používání našich webových stránek.

Když se do 2do.cz zaregistrujete, poskytujete nám určité osobní informace, například jméno, e-mailovou adresu a další osobní informace nebo informace týkající se vašich předností.

Vaši e-mailovou adresu ani jiné informace, podle kterých je vás možné identifikovat, bez vašeho souhlasu nepoužíváme k odesílání reklamních či marketingových zpráv. Tyto zprávy mohou být odeslány pouze jako součást specifických programů či funkcí, ke kterým budete mít možnost vyjádřit svůj souhlas či nesouhlas. Vaši e-mailovou adresu však můžeme bez vašeho souhlasu použít pro nemarketingové a administrativní účely, jako například oznámení o významných změnách na webu 2do.cz, nebo pro účely poskytování zákaznických služeb.

Své osobní údaje v profilu a předvolby e-mailu můžete aktualizovat či opravit kdykoli v nastavení profilu.

Jak jsme již zmínili, užíváme jak informace, podle kterých je vás možné identifikovat, tak některé neosobní informace, jako například anonymní údaje o užívání, soubory cookie, adresy IP, informace o typu prohlížeče, záznamy o navštívených stránkách, atd.). Na jejich základě a na základě sledování, analýzy a zpracování uložených údajů o preferencích, sklonech, činnostech a komunikaci uživatelů pak zlepšujeme kvalitu webu.

Veškeré dotazy směřujte na e-mailovou adresu .

language    English    Česky